دانلود سریال کره ای تاجر گک جو The Merchant: Gaekju 2015

کانال تلگرام کره سریال

دانلود سریال کره ای The Merchant: Gaekju 2015

دانلود سریال کره ای The Merchant: Gaekju 2015

دانلود سریال کره ای تاجر گک جو The Merchant: Gaekju 2015

عنوان ها: تاجر گک جو | خدای بازرگانی | God of Commerce
وضعیت پخش: به اتمام رسیده | تا قسمت آخر اضافه شد
زیرنویس فارسی: دارد | تا قسمت آخر اضافه شد
ژانر: تاریخی | کسب و کار
شبکه پخش: KBS2
تعداد قسمت: 41
تاریخ پخش: 2015
روز های پخش: چهارشنبه ها و پنجشنبه ها
بازیگران: Jang Hyuk , Yoo Oh Sung , Kim Min Jung , Han Chae Ah

خلاصه داستان: این سریال درباره ی وارث یک مسافرخانه ورشکسته است که از صفر شروع می کند اما در نهایت تبدیل به مرد ثروتمندی می شود.”چون بونگ سام” کارش را با بازاریابی شروع می کند و نهایتاً تبدیل به تاجری سرشناس می شود.

 

 

 

 

کیفیت 480p

Uploadboy

The.Merchant.Gaekju.E01.150923.HDTV.X264-LIMO.mkv - 249.1 MB
The.Merchant.Gaekju.E02.150924.HDTV.X264-LIMO.mkv - 251.8 MB
The.Merchant.Gaekju.E03.150930.HDTV.X264-LIMO.mkv - 252.3 MB
The.Merchant.Gaekju.E04.151001.HDTV.X264-LIMO.mkv - 250.1 MB
The.Merchant.Gaekju.E05.151007.HDTV.X264-LIMO.mkv - 251.1 MB
The.Merchant.Gaekju.E06.151008.HDTV.X264-LIMO.mkv - 250.4 MB
The.Merchant.Gaekju.E07.151014.HDTV.X264-LIMO.mkv - 235.1 MB
The.Merchant.Gaekju.E08.151015.HDTV.X264-LIMO.mkv - 236.1 MB
The.Merchant.Gaekju.E09.151021.HDTV.X264-LIMO.mkv - 237.3 MB
The.Merchant.Gaekju.E10.151022.HDTV.X264-LIMO.mkv - 235.3 MB
The.Merchant.Gaekju.E11.151022.HDTV.X264-LIMO.mkv - 244.5 MB
The.Merchant.Gaekju.E12.151104.HDTV.X264-LIMO.mkv - 240.9 MB
The.Merchant.Gaekju.E13.151105.HDTV.X264-LIMO.mkv - 240.6 MB
The.Merchant.Gaekju.E14.151111.HDTV.X264-LIMO.mkv - 255.8 MB
The.Merchant.Gaekju.E15.151112.HDTV.X264-LIMO.mkv - 258.9 MB
The.Merchant.Gaekju.E16.151118.HDTV.X264-LIMO.mkv - 257.2 MB
The.Merchant.Gaekju.E17.151119.HDTV.X264-LIMO.mkv - 259.3 MB
The.Merchant.Gaekju.E18.151125.HDTV.X264-LIMO.mkv - 243.5 MB
The.Merchant.Gaekju.E19.151126.HDTV.X264-LIMO.mkv - 243.5 MB
The.Merchant.Gaekju.E20.151202.HDTV.X264-LIMO.mkv - 243.9 MB
The.Merchant.Gaekju.E21.151203.HDTV.X264-LIMO.mkv - 205.2 MB
The.Merchant.Gaekju.E22.151209.HDTV.X264-LIMO.mkv - 257.1 MB
The.Merchant.Gaekju.E23.151210.HDTV.X264-LIMO.mkv - 257.9 MB
The.Merchant.Gaekju.E24.151216.HDTV.X264-LIMO.mkv - 260.3 MB
The.Merchant.Gaekju.E25.151217.HDTV.X264-LIMO.mkv - 258.6 MB
The.Merchant.Gaekju.E26.151223.HDTV.X264-LIMO.mkv - 258.9 MB
The.Merchant.Gaekju.E27.151224.HDTV.X264-LIMO.mkv - 258.7 MB
The.Merchant.Gaekju.E28.160106.HDTV.X264-LIMO.mkv - 266.1 MB
The.Merchant.Gaekju.E29.160107.HDTV.X264-LIMO.mkv - 263.2 MB
The.Merchant.Gaekju.E30.160113.HDTV.X264-LIMO.mkv - 266.1 MB
The.Merchant.Gaekju.E31.160114.HDTV.X264-LIMO.mkv - 266.2 MB
The.Merchant.Gaekju.E32.160120.HDTV.X264-LIMO.mkv - 274.2 MB
The.Merchant.Gaekju.E33.160121.HDTV.X264-LIMO.mkv - 263.0 MB
The.Merchant.Gaekju.E34.160127.HDTV.X264-LIMO.mkv - 269.0 MB
The.Merchant.Gaekju.E35.160128.HDTV.X264-LIMO.mkv - 270.8 MB
The.Merchant.Gaekju.E36.160203.HDTV.X264-LIMO.mkv - 262.8 MB
The.Merchant.Gaekju.E37.160204.HDTV.X264-LIMO.mkv - 268.2 MB
The.Merchant.Gaekju.E38.160210.HDTV.X264-LIMO.mkv - 269.8 MB
The.Merchant.Gaekju.E39.160211.HDTV.X264-LIMO.mkv - 277.0 MB
The.Merchant.Gaekju.E40.160217.HDTV.X264-LIMO.mkv - 270.1 MB
The.Merchant.Gaekju.E41.END.160218.HDTV.X264-LIMO.mkv - 272.9 MB

 

Upera

The.Merchant.Gaekju.E01.150923.HDTV.X264-LIMO.mkv - 249.11 MB
The.Merchant.Gaekju.E02.150924.HDTV.X264-LIMO.mkv - 251.76 MB
The.Merchant.Gaekju.E03.150930.HDTV.X264-LIMO.mkv - 252.31 MB
The.Merchant.Gaekju.E04.151001.HDTV.X264-LIMO.mkv - 250.11 MB
The.Merchant.Gaekju.E05.151007.HDTV.X264-LIMO.mkv - 251.13 MB
The.Merchant.Gaekju.E06.151008.HDTV.X264-LIMO.mkv - 250.36 MB
The.Merchant.Gaekju.E07.151014.HDTV.X264-LIMO.mkv - 235.09 MB
The.Merchant.Gaekju.E08.151015.HDTV.X264-LIMO.mkv - 236.12 MB
The.Merchant.Gaekju.E09.151021.HDTV.X264-LIMO.mkv - 237.31 MB
The.Merchant.Gaekju.E10.151022.HDTV.X264-LIMO.mkv - 235.25 MB
The.Merchant.Gaekju.E11.151022.HDTV.X264-LIMO.mkv - 244.50 MB
The.Merchant.Gaekju.E12.151104.HDTV.X264-LIMO.mkv - 240.86 MB
The.Merchant.Gaekju.E13.151105.HDTV.X264-LIMO.mkv - 240.60 MB
The.Merchant.Gaekju.E14.151111.HDTV.X264-LIMO.mkv - 255.80 MB
The.Merchant.Gaekju.E15.151112.HDTV.X264-LIMO.mkv - 258.88 MB
The.Merchant.Gaekju.E16.151118.HDTV.X264-LIMO.mkv - 257.22 MB
The.Merchant.Gaekju.E17.151119.HDTV.X264-LIMO.mkv - 259.28 MB
The.Merchant.Gaekju.E18.151125.HDTV.X264-LIMO.mkv - 243.54 MB
The.Merchant.Gaekju.E19.151126.HDTV.X264-LIMO.mkv - 243.46 MB
The.Merchant.Gaekju.E20.151202.HDTV.X264-LIMO.mkv - 243.91 MB
The.Merchant.Gaekju.E21.151203.HDTV.X264-LIMO.mkv - 205.18 MB
The.Merchant.Gaekju.E22.151209.HDTV.X264-LIMO.mkv - 257.13 MB
The.Merchant.Gaekju.E23.151210.HDTV.X264-LIMO.mkv - 257.93 MB
The.Merchant.Gaekju.E24.151216.HDTV.X264-LIMO.mkv - 260.34 MB
The.Merchant.Gaekju.E25.151217.HDTV.X264-LIMO.mkv - 258.62 MB
The.Merchant.Gaekju.E26.151223.HDTV.X264-LIMO.mkv - 258.93 MB
The.Merchant.Gaekju.E27.151224.HDTV.X264-LIMO.mkv - 258.74 MB
The.Merchant.Gaekju.E28.160106.HDTV.X264-LIMO.mkv - 266.07 MB
The.Merchant.Gaekju.E29.160107.HDTV.X264-LIMO.mkv - 263.15 MB
The.Merchant.Gaekju.E30.160113.HDTV.X264-LIMO.mkv - 266.06 MB
The.Merchant.Gaekju.E31.160114.HDTV.X264-LIMO.mkv - 266.21 MB
The.Merchant.Gaekju.E32.160120.HDTV.X264-LIMO.mkv - 274.17 MB
The.Merchant.Gaekju.E33.160121.HDTV.X264-LIMO.mkv - 262.98 MB
The.Merchant.Gaekju.E34.160127.HDTV.X264-LIMO.mkv - 268.95 MB
The.Merchant.Gaekju.E35.160128.HDTV.X264-LIMO.mkv - 270.81 MB
The.Merchant.Gaekju.E36.160203.HDTV.X264-LIMO.mkv - 262.79 MB
The.Merchant.Gaekju.E37.160204.HDTV.X264-LIMO.mkv - 268.21 MB
The.Merchant.Gaekju.E38.160210.HDTV.X264-LIMO.mkv - 269.85 MB
The.Merchant.Gaekju.E39.160211.HDTV.X264-LIMO.mkv - 277.00 MB
The.Merchant.Gaekju.E40.160217.HDTV.X264-LIMO.mkv - 270.07 MB
The.Merchant.Gaekju.E41.END.160218.HDTV.X264-LIMO.mkv - 272.85 MB

 

دانلود زیرنویس فارسی تمام قسمت ها

موضوع : سریال کره ای , تاریخی , 2015 , تاریخ : یکشنبه 23 آبان 1395 | نویسنده : رضا

مطالب مرتبط

دانلود سریال کره ای Lookout 2017 دانلود سریال کره ای Fight for My Way 2017 دانلود سریال کره ای Circle: Two Connected Worlds 2017 دانلود سریال کره ای Man to Man 2017 دانلود سریال کره ای Chicago Typewriter 2017 دانلود سریال کره ای Queen of Mystery 2017 دانلود سریال کره ای Ruler: Master of the Mask 2017 دانلود سریال کره ای Suspicious Partner 2017

نظر شما درباره این مطلب

اين نظر توسط جاوید در تاريخ 1396/2/18 و 10:54 دقيقه ارسال شده است.
درود فراوان

میخواستم بدون سریال های تاریخی دیگه ای نمونه همین سریال در زمینه کسب و کار هست؟

سپاس از کار خوبتون
پاسخ : تو این سبک سراغ ندارم

اين نظر توسط جاوید در تاريخ 1396/2/12 و 11:32 دقيقه ارسال شده است.
بسیار سپاس گذاریم

امید که همواره رو به پیشرفت باشید

شاد و تندرست باشید
پاسخ : شما لطف دارید

اين نظر توسط ریحان در تاريخ 1395/6/16 و 2:58 دقيقه ارسال شده است.
میشه لطفا باحجم کم تری بزاریدش....
پاسخ : این کمترین حجمیه که گذاشتم. کیفیت پایینتر از 480p اصن بدرد نگاه کردن نمیخوره


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

آخرین مطالب ارسالی

دانلود سریال کره ای Lookout 2017 - دوشنبه 01 خرداد 1396
دانلود سریال کره ای Fight for My Way 2017 - دوشنبه 01 خرداد 1396
دانلود سریال کره ای Circle: Two Connected Worlds 2017 - یکشنبه 31 اردیبهشت 1396
دانلود سریال کره ای Man to Man 2017 - شنبه 30 اردیبهشت 1396
دانلود سریال کره ای Chicago Typewriter 2017 - شنبه 30 اردیبهشت 1396
دانلود سریال کره ای Queen of Mystery 2017 - پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396
دانلود سریال کره ای Ruler: Master of the Mask 2017 - پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396
دانلود سریال کره ای Suspicious Partner 2017 - پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396
دانلود سریال کره ای Rebel: Thief Who Stole the People 2017 - پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396
دانلود قانونی سریال عاشقانه - سه شنبه 26 اردیبهشت 1396
دانلود فیلم My Annoying Brother 2016 - دوشنبه 25 اردیبهشت 1396
دانلود فیلم ترمینال غرب - یکشنبه 24 اردیبهشت 1396
دانلود سریال کره ای The Fugitive of Joseon 2013 - شنبه 23 اردیبهشت 1396
دانلود سریال کره ای Jumong 2006 - شنبه 23 اردیبهشت 1396
دانلود قانونی برنامه گاراژ 888 - چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396
دانلود سریال کره ای Cheer Up! 2015 - یکشنبه 17 اردیبهشت 1396
دانلود سریال کره ای Radiant Office 2017 - یکشنبه 17 اردیبهشت 1396
دانلود سریال کره ای The Kingdom Of The Winds 2008 - جمعه 15 اردیبهشت 1396