دانلود سریال کره ای شاه گوانگتو کبیر King Gwanggaeto 2011

کانال تلگرام کره سریال

دانلود سریال کره ای شاه گوانگتو کبیر King Gwanggaeto 2011

دانلود سریال کره ای شاه گوانگتو کبیر King Gwanggaeto 2011

دانلود سریال کره ای شاه گوانگتو کبیر King Gwanggaeto 2011

عنوان ها: King Gwanggaeto , شاه گوانگتو کبیر
وضعیت پخش: به اتمام رسیده | تا قسمت آخر اضافه شد
زیرنویس فارسی: دارد | تا قسمت آخر اضافه شد
ژانر: تاریخی | رزمی
شبکه پخش: tvN
تعداد قسمت: 92
تاریخ پخش: 2011
روز های پخش:  شنبه ها و یکشنبه ها
بازیگران: Im Ho , Lee Tae Gon , Kim Seung Soo , Oh Ji Eun

خلاصه داستان :داستان در خصوص زندگی پادشاه گوانگیتوی بزرگ است که با تصاحب قدرت از قوم بیکجی افتخار گوگوریو را به آن برگرداند. قومی که با تولد گوانگیتو ، گوگوریوی سابق را مورد حمله قرار داده بود و بر اساس قانون امپراطور گئون چاگو بر آسیای غربی حکمرانی می کرد.

 

 

 

Upera

King_Gwanggaeto_01.mp4 - 180.33 MB
King_Gwanggaeto_02.mp4 - 181.26 MB
King_Gwanggaeto_03.mp4 - 189.90 MB
King_Gwanggaeto_04.mp4 - 188.37 MB
King_Gwanggaeto_05.mp4 - 171.99 MB
King_Gwanggaeto_06.mp4 - 173.80 MB
King_Gwanggaeto_07.mp4 - 174.51 MB
King_Gwanggaeto_08.mp4 - 189.66 MB
King_Gwanggaeto_09.mp4 - 184.94 MB
King_Gwanggaeto_10.mp4 - 185.08 MB
King_Gwanggaeto_11.mkv - 173.26 MB
King_Gwanggaeto_12.mp4 - 177.22 MB
King_Gwanggaeto_13.mkv - 173.49 MB
King_Gwanggaeto_14.mp4 - 185.64 MB
King_Gwanggaeto_15.mkv - 174.02 MB

بقیه قسمت ها بزودی

 

 

Uploadboy

King_Gwanggaeto_01.mp4 – 180.3 MB
King_Gwanggaeto_02.mp4 – 181.3 MB
King_Gwanggaeto_03.mp4 – 189.9 MB
King_Gwanggaeto_04.mp4 – 188.4 MB
King_Gwanggaeto_05.mp4 – 172.0 MB
King_Gwanggaeto_06.mp4 – 173.8 MB
King_Gwanggaeto_07.mp4 – 174.5 MB
King_Gwanggaeto_08.mp4 – 189.7 MB
King_Gwanggaeto_09.mp4 – 184.9 MB
King_Gwanggaeto_10.mp4 – 185.1 MB
King_Gwanggaeto_11.mkv – 173.3 MB
King_Gwanggaeto_12.mp4 – 177.2 MB
King_Gwanggaeto_13.mkv – 173.5 MB
King_Gwanggaeto_14.mp4 – 185.6 MB
King_Gwanggaeto_15.mkv – 174.0 MB
King_Gwanggaeto_16.mp4 – 175.4 MB
King_Gwanggaeto_17.mp4 – 180.6 MB
King_Gwanggaeto 18.mp4 – 184.0 MB
King_Gwanggaeto_19.mp4 – 174.5 MB
King_Gwanggaeto_20.mp4 – 175.0 MB
King_Gwanggaeto_21.mp4 – 171.2 MB
King_Gwanggaeto_22.mp4 – 175.7 MB
King_Gwanggaeto_23.mp4 – 175.7 MB
King_Gwanggaeto_24.mkv – 174.5 MB
King_Gwanggaeto_25.mp4 – 175.3 MB
King_Gwanggaeto_26.mp4 – 178.6 MB
King_Gwanggaeto_27.mkv – 171.5 MB
King_Gwanggaeto_28.mkv – 174.3 MB
King_Gwanggaeto_29.mp4 – 171.9 MB
King_Gwanggaeto_30.mp4 – 176.1 MB
King_Gwanggaeto_31.mkv – 180.3 MB
King_Gwanggaeto_32.mkv – 179.8 MB
King_Gwanggaeto_33.mp4 – 180.4 MB
King_Gwanggaeto_34.mp4 – 180.8 MB
King_Gwanggaeto_35.mp4 – 177.5 MB
King_Gwanggaeto_36.mp4 – 161.7 MB
King_Gwanggaeto_37.mp4 – 177.7 MB
King_Gwanggaeto_38.mp4 – 178.6 MB
King_Gwanggaeto_39.mp4 – 176.8 MB
King_Gwanggaeto_39.mp4 – 132.0 MB
King_Gwanggaeto_40.mp4 – 177.9 MB
King_Gwanggaeto_41.mp4 – 178.4 MB
King_Gwanggaeto_42.mp4 – 178.8 MB
King_Gwanggaeto_43.mp4 – 164.0 MB
King_Gwanggaeto_44.mp4 – 165.1 MB
King_Gwanggaeto_45.mp4 – 165.1 MB
King_Gwanggaeto_46.mp4 – 168.8 MB
King_Gwanggaeto_47.mp4 – 164.4 MB
King_Gwanggaeto_48.mp4 – 165.0 MB
King_Gwanggaeto_49.mp4 – 165.7 MB
King_Gwanggaeto_50.mp4 – 170.4 MB
King_Gwanggaeto_51.mp4 – 170.1 MB
King_Gwanggaeto_52.mp4 – 173.1 MB
King_Gwanggaeto_53.mp4 – 173.7 MB
King_Gwanggaeto_54.mp4 – 176.0 MB
King_Gwanggaeto_55.mp4 – 165.1 MB
King_Gwanggaeto_56.mp4 – 169.1 MB
King_Gwanggaeto_57.mp4 – 162.8 MB
King_Gwanggaeto_58.mp4 – 165.4 MB
King_Gwanggaeto_59.mp4 – 165.1 MB
King_Gwanggaeto_60.mp4 – 164.5 MB
King_Gwanggaeto_61.mp4 – 156.5 MB
King_Gwanggaeto_62.mp4 – 167.4 MB
King_Gwanggaeto_63.mp4 – 165.1 MB
King_Gwanggaeto_64.mp4 – 166.9 MB
King_Gwanggaeto_65.mp4 – 165.0 MB
King_Gwanggaeto_66.mp4 – 169.3 MB
King_Gwanggaeto_67.mp4 – 166.7 MB
King_Gwanggaeto_68.mp4 – 167.6 MB
King_Gwanggaeto_69.mp4 – 175.9 MB
King_Gwanggaeto_70.mkv – 172.9 MB
King_Gwanggaeto_71.mp4 – 153.2 MB
King_Gwanggaeto_72.mp4 – 225.4 MB
King_Gwanggaeto_73.mp4 – 173.6 MB
King_Gwanggaeto_74.mp4 – 167.6 MB
King_Gwanggaeto_75.mp4 – 166.8 MB
King_Gwanggaeto_76.mp4 – 164.5 MB
King_Gwanggaeto_77.mp4 – 149.4 MB
King_Gwanggaeto_78.mp4 – 193.1 MB
King_Gwanggaeto_79.mp4 – 180.2 MB
King_Gwanggaeto_80.mp4 – 227.1 MB
King_Gwanggaeto_81.mp4 – 168.2 MB
King_Gwanggaeto_82.mp4 – 137.6 MB
King_Gwanggaeto_83.mp4 – 145.1 MB
King_Gwanggaeto_84.mp4 – 210.4 MB
King_Gwanggaeto_85.mp4 – 162.8 MB
King_Gwanggaeto_86.mp4 – 166.6 MB
King_Gwanggaeto_87.mp4 – 158.4 MB
King_Gwanggaeto_88.mp4 – 167.5 MB
King_Gwanggaeto_89.mp4 – 166.3 MB
King_Gwanggaeto_90.mp4 – 169.0 MB
King_Gwanggaeto_91.mp4 – 167.7 MB
King_Gwanggaeto_92.mp4 – 172.7 MB

 

دانلود زیرنویس فارسی
Subtitles Episode 01
Subtitles Episode 02
Subtitles Episode 03
Subtitles Episode 04
Subtitles Episode 05
Subtitles Episode 06
Subtitles Episode 07
Subtitles Episode 08
Subtitles Episode 09
Subtitles Episode 10
Subtitles Episode 11
Subtitles Episode 12
Subtitles Episode 13
Subtitles Episode 14
Subtitles Episode 15
Subtitles Episode 16
Subtitles Episode 17
Subtitles Episode 18
Subtitles Episode 19
Subtitles Episode 20
Subtitles Episode 21
Subtitles Episode 22
Subtitles Episode 23
Subtitles Episode 24
Subtitles Episode 25
Subtitles Episode 26
Subtitles Episode 27
Subtitles Episode 28
Subtitles Episode 29
Subtitles Episode 30
Subtitles Episode 31
Subtitles Episode 32
Subtitles Episode 33
Subtitles Episode 34
Subtitles Episode 35
Subtitles Episode 36
Subtitles Episode 37
Subtitles Episode 38
Subtitles Episode 39
Subtitles Episode 40
Subtitles Episode 41
Subtitles Episode 42
Subtitles Episode 43
Subtitles Episode 44
Subtitles Episode 45
Subtitles Episode 46
Subtitles Episode 47
Subtitles Episode 48
Subtitles Episode 49
Subtitles Episode 50
Subtitles Episode 51
Subtitles Episode 52
Subtitles Episode 53
Subtitles Episode 54
Subtitles Episode 55
Subtitles Episode 56
Subtitles Episode 57
Subtitles Episode 58
Subtitles Episode 59
Subtitles Episode 60
Subtitles Episode 61
Subtitles Episode 62
Subtitles Episode 63
Subtitles Episode 64
Subtitles Episode 65
Subtitles Episode 66
Subtitles Episode 67
Subtitles Episode 68
Subtitles Episode 69
Subtitles Episode 70
Subtitles Episode 71
Subtitles Episode 72
Subtitles Episode 73
Subtitles Episode 74
Subtitles Episode 75
Subtitles Episode 76
Subtitles Episode 78 - 77
Subtitles Episode 79
Subtitles Episode 80
Subtitles Episode 81
Subtitles Episode 82
Subtitles Episode 83
Subtitles Episode 84
Subtitles Episode 85
Subtitles Episode 86
Subtitles Episode 87
Subtitles Episode 88
Subtitles Episode 89
Subtitles Episode 90
Subtitles Episode 91
Subtitles Episode 92

موضوع : سریال کره ای , تاریخی , رزمی , 2013 و قبل تر , تاریخ : چهارشنبه 14 مهر 1395 | نویسنده : lord

مطالب مرتبط

دانلود سریال کره ای Lookout 2017 دانلود سریال کره ای Circle: Two Connected Worlds 2017 دانلود سریال کره ای Fight for My Way 2017 دانلود سریال کره ای Man to Man 2017 دانلود سریال کره ای Chicago Typewriter 2017 دانلود سریال کره ای Queen of Mystery 2017 دانلود سریال کره ای Ruler: Master of the Mask 2017 دانلود سریال کره ای Suspicious Partner 2017

نظر شما درباره این مطلب

اين نظر توسط طاها در تاريخ 1396/2/19 و 8:15 دقيقه ارسال شده است.
سلام تشکر از زحمات شما
قسمت 67 چرا باز نمیشه؟؟؟؟
لطفا اصلاحش کنید
پاسخ : ممنون که اطلاع دادید. ویرایش شد

اين نظر توسط Ali در تاريخ 1395/7/14 و 7:25 دقيقه ارسال شده است.
سلام خوبید، این سریال رو upera.public آپلود کنید
پاسخ : سلام. روزی 20 الی 15 قسمت رو قرار میدم. چون واقعا حجمش زیاده. فعلا تا 15 قرار دادم. باقیشم رو هم کم کم قرار میدم

اين نظر توسط arash در تاريخ 1394/12/16 و 19:27 دقيقه ارسال شده است.
با درود
سپاس بسیار از قراردادن این سریال با این حجم و کیفیت
مانا و پیروز باشید

اين نظر توسط sadegh در تاريخ 1394/9/13 و 14:06 دقيقه ارسال شده است.
اینم لینکش:
http://s6.picofile.com/file/8226279068/_King_Gwanggaeto_480P_E67_2.mp4.html

اين نظر توسط sadegh در تاريخ 1394/9/13 و 13:43 دقيقه ارسال شده است.
با سلام خدمت دوستان .
به خاطر درخواست های شما دوستان گرامی و این ک خودم سریال و زیاد دوست داشتم و این که به خاطر حجمش نمیشد ایمیل کنم برایتان آپلود کردم .
تشکر یادتون نره!!!!
لذت ببرید از سریال

اين نظر توسط علی در تاريخ 1394/8/23 و 19:30 دقيقه ارسال شده است.
آقا پس این قسمت 67 چی شد،چرا نمی فرستید؟
gole_arezo86@yahoo.com

اين نظر توسط علی در تاريخ 1394/8/23 و 1:12 دقيقه ارسال شده است.
لطفا قسمت 67 رو برای منم ایمیل کنید،با تشکر
gole_arezo86@yahoo.com

اين نظر توسط علی در تاريخ 1394/8/23 و 1:10 دقيقه ارسال شده است.
لطفا قسمت 67 رو برای منم ایمیل کنید،با تشکر

اين نظر توسط وحید در تاريخ 1394/8/15 و 15:57 دقيقه ارسال شده است.
سلام...زیرنویس قسمت 61 با تصویر هماهنگ نیست؟


قسمت 67 هم نشون نمیده.لطفا لینک جدیدشو بدین.

v.azhdari72@yahoo.com

اين نظر توسط امیر در تاريخ 1394/8/8 و 20:26 دقيقه ارسال شده است.
قسمت 42 چرا 17MB هستش؟؟؟؟؟؟؟


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

آخرین مطالب ارسالی

دانلود آلبوم رضا صادقی به نام یعنی درد - سه شنبه 02 خرداد 1396
دانلود سریال کره ای Lookout 2017 - سه شنبه 02 خرداد 1396
دانلود سریال کره ای Circle: Two Connected Worlds 2017 - دوشنبه 01 خرداد 1396
دانلود سریال کره ای Fight for My Way 2017 - دوشنبه 01 خرداد 1396
دانلود سریال کره ای Man to Man 2017 - شنبه 30 اردیبهشت 1396
دانلود سریال کره ای Chicago Typewriter 2017 - شنبه 30 اردیبهشت 1396
دانلود سریال کره ای Queen of Mystery 2017 - پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396
دانلود سریال کره ای Ruler: Master of the Mask 2017 - پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396
دانلود سریال کره ای Suspicious Partner 2017 - پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396
دانلود سریال کره ای Rebel: Thief Who Stole the People 2017 - پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396
دانلود قانونی سریال عاشقانه - سه شنبه 26 اردیبهشت 1396
دانلود فیلم My Annoying Brother 2016 - دوشنبه 25 اردیبهشت 1396
دانلود فیلم ترمینال غرب - یکشنبه 24 اردیبهشت 1396
دانلود سریال کره ای The Fugitive of Joseon 2013 - شنبه 23 اردیبهشت 1396
دانلود سریال کره ای Jumong 2006 - شنبه 23 اردیبهشت 1396
دانلود قانونی برنامه گاراژ 888 - چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396
دانلود سریال کره ای Radiant Office 2017 - یکشنبه 17 اردیبهشت 1396
دانلود سریال کره ای The Kingdom Of The Winds 2008 - جمعه 15 اردیبهشت 1396